Rookie Military Month!

Hulp nodig? Hier moet je zijn! / Need help? Look in here!

Moderators: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Coaching

Rookie Military Month!

Postby Zeeuwsmeisje » Sun 13 May 2012, 23:25

ENGLISH:
Spoiler:
After the overwhelming success of the Boost a Rookie contest last Month, we will of course continue this initiative (though a little different this time). At the request of our Country President, ElGorro, this month we will organise the ‘Military Month’ for the recruits that recently joined our country. As from next Tuesday, for three weeks long, we will hand out weapons (on top of the supplies via #nl-army), we will organise basic military masterclasses on the IRC and new players get a chance to win three weekprizes, consisting of at least 1.000 NLG from the State plus donations by older players!

Free weapons for all new players (up to 500 strength points)!
First of all, for three weeks long we will hand 5 Q5 weapons to new players (max 500 strength points) EVERY NIGHT via the IRC (#coachingNL). Go to #coachingNL, where the topic will give you a link to a form to fill out. If you show up every night, in three weeks time you can request 105 weapens (market value app. 2.800 NLG)!!

Don’t know how to get on the IRC? Read this article

And...you have three chances to win the weekprize of 1.000 NLG!
Just like last month, we will ask a daily question at #coachingNL (answers to be given in the same reply form). Every right answer is good for 10 points! Besides that, showing up at the Masterclasses will add another 25 points. After every week the week winner will be chosen (in case of more people with highest score, a randomizer will determine the winner). If we again receive large donations from older players, more prizes will be available for more people!

Masterclasses for a quick guide to military basics
The masterclasses will this month focus on new players, who have the ambition to prove what they’re worth together with the armed forces of eNetherlands! Every Thursdaynight 20h30 you are welcome at #masterclassNL to learn more about the following topics and ask your own questions about:
1. basics: experience points / strength points / training / Military Units / Daily Order / levels / medals / supplies via #nl-army
2. alliances / EDEN / TERRA / ONE / ‘coordinated fighting’ or why we fight for other countries
3. eNetherlands now: specific on our currently occupied regions and how we will liberate our country together with our allies!

Experienced players: can our rookies once more count on your generosity?[/b
Last month, we received an impressive number of weapons, food and money from players to give our rookies a head start. This month, again we hope we can count on your contribution! If you can miss it, for the good of our new players and our beatiful eNetherlands:

Via [b]this form you can let us know what you are willing to donate to our new rookies!


You’re a new player and you did not get an invite?
In the past month we tried to keep track of the new players that entered our countyr (as well as possible with the API down). These people will receive a personal message with invitation to join. If you did not get a pm: just show up, for the Military Month is open for everyone up to 500 strength points is!!


ImageImage

Na het overweldigende succes van de Help ‘n Welpactie van afgelopen maand, zetten we dit initiatief uiteraard door (maar deze keer wel een beetje anders). Op verzoek van onze Lands President, ElGorro, organiseren we deze maand de ‘Military Month’ voor de rekruten die recent ons land zijn komen versterken. Vanaf aanstaande dinsdag geven we drie weken lang wapens weg (bovenop de supplies via #nl-army), organiseren we basic military masterclasses op de IRC en kunnen nieuwe spelers kans maken op drie weekprijzen, bestaande uit 1.000 NLG van de staat plus wat oudere spelers doneren!

Gratis wapens voor alle nieuwe spelers (tot 500 strength points)!
Allereerst gaan we drie weken lang ELKE AVOND 5 Q5 wapens uitdelen aan nieuwe spelers (max 500 strength points) via de IRC (#coachingNL). Je gaat daarvoor naar #coachingNL, waar je in het topic een link vindt naar een formulier dat je kunt invullen. Als je er elke avond bent, kun je dus in drie weken tijd 105 wapens opvragen (marktwaarde ca. 2.800 NLG)!!

Weet je niet hoe op de IRC te komen? Lees dan even dit artikel

En... je maakt drie maal kans op de weekprijs van 1.000 NLG!
Elke avond stellen we - net als vorige maand - een nieuwe vraag op #coachingNL (antwoorden kun je geven in hetzelfde aanvraagformulier). Elk goed antwoord levert 10 punten op! Daarnaast levert het aanwezig zijn bij de Masterclasses 25 extra punten op. Na elke week wordt een weekwinnaar gekozen (bij meerdere dezelfde scores, kiest een randomizer). Krijgen we weer veel donaties, dan zitten er ook meer prijzen aan voor meer mensen!

Masterclasses om je snel wegwijs te maken in de military basics
De masterclasses zullen zich deze maand focussen op nieuwe spelers, die de ambitie hebben om met de strijdkrachten van eNederland te laten zien wat ze waard zijn! Elke donderdagavond ben je vanaf 20.30 uur welkom op #masterclassNL om meer te leren over de volgende onderwerpen en je eigen vragen te stellen over:
1. basics: experience points / strength points / training / Military Units / Daily Order / levels / medals / supplies via #nl-army
2. alliances / EDEN / TERRA / ONE / ‘coordinated fighting’ of waarom we vechten voor andere landen
3. eNederland nu: specifiek over onze huidige bezette regio’s en hoe we samen met onze bondgenoten ons land gaan bevrijden!

Ervaren spelers: kunnen onze welpen weer op jullie vrijgevigheid rekenen?
Vorige maand ontvingen we een indrukwekkend aantal wapens, voedsel en geld van spelers om de nieuwe welpen een vliegende start te kunnen geven. Ook deze maand hopen we weer te mogen rekenen op jullie bijdrage! Kun je wat missen, in het belang van onze nieuwe spelers en daarmee ons mooie eNederland:

Via dit formulierkun je aangeven wat je wilt doneren aan onze nieuwe welpen!

Geen uitnodiging gehad als nieuwe speler?
We hebben in de afgelopen maand (zo goed als mogelijk met de API down) bijgehouden welke nieuwe spelers er zijn binnengekomen in ons land. Deze mensen zullen een persoonlijk bericht krijgen met uitnodiging om mee te doen. Heb jij geen pm gehad: kom gewoon, want iedereen kan meedoen met minder dan 500 strength points!!

Zeeuwsmeisje, Minister van Recruitment & Coaching
RikW, Staatssecretaris van Recruitment & Coaching
Last edited by Zeeuwsmeisje on Sun 13 May 2012, 23:26, edited 1 time in total.
Image
User avatar
Zeeuwsmeisje
Congreslid
 
Posts: 1651
Joined: Mon 29 Aug 2011, 20:01
Medals: 10
Grootofficier 1e klasse (1) Commandeur (1) Officier (1) DDay 01/12 - Silver (1)
Belgium 03/12- Silver (1) RW 05+06/12 - Silver (1) Norway 07/12 - Gold (1) RW 12/12+01/13 - Silver (1)
Canada Airstrike - Silver (1) Croatia Airstrike - Bronze (1)

Re: Rookie Military Month!

Postby Zeeuwsmeisje » Wed 30 May 2012, 19:59

[ENGLISH BELOW]

ImageImage

In de tweede week in de Military Month zagen we de ‘harde kern’ uit de eerste week terug maar gelukkig wisten ook weer verschillende nieuwe spelers #coachingNL te vinden op de IRC. In totaal hebben we nu ruim 300 Q5 tanks uitgedeeld en de totale prijzenpot is opgelopen tot 5300 Q1 voedsel, 1000 Q2 voedsel, 500 Q5 tanks en 4500 NLG bovenop de wekelijkse 1000 NLG van de staat! Allereerst: sponsors Joep O, Dave Brinkman, Mr. Sphere, broersje en Samproidz, namens de welpen van harte bedankt!

Winnaar week 2: knowndead
Een van de nieuwkomers in de tweede week behaalde meteen het hoogste aantal punten: knowndead. Hij was de enige die alle vragen goed beantwoordde, en uiteraard ook de masterclass over allianties bezocht. Mede dankzij zijn enthousiasme is hij inmiddels ook ons ministerie komen versterken, maar omdat ik (Zeeuwsmeisje) de vragen en beoordeling in eigen hand heb gehouden, kan ik verzekeren dat het volledig eerlijk is gegaan! Hij zal hetzelfde pakket ontvangen als deDiosdado in de eerste week, zodat we de overige sponsorgelden en goederen aan het eind eerlijk kunnen verdelen over de drie weken.

De laatste week loopt nog tot volgende week woensdag!
De komende week kun je nog steeds dagelijks 5 Q5 tanks opvragen via het channel #coachingNL op de IRC. Met het beantwoorden van vragen kun je bovendien meedingen naar de weekprijs van 1.000 NLG van de staat, en een gedeelte van bovengenoemde prijzen!Heb je minder dan 500 strength, doe dan mee!

Masterclass week 3: komende donderdag
Extra punten verdien je met het bezoek van de Masterclass op IRC: #masterclassNL.In de afgelopen week hebben we de nieuwe welpen gevraagd waar zij graag zouden willen dat de laatste masterclass over zou gaan. Omdat de Militaire onderwerpen in de eerste 2 weken al zijn behandeld, gaan we verder met het onderwerp dat deDiosdado heeft aangedragen: de verschillende ministeries van ons land: welke ministeries zijn er, wat doen ze en hoe werken ze samen? Zorg dat je erbij bent - zeker als je een politieke carrière ambieert!

Weet je niet hoe op de IRC te komen? Lees dan even dit artikel

Het originele artikel met meer uitleg vind je hier: http://www.erepublik.com/en/article/boo ... 33752/1/20

Heel veel succes nog iedereen, in de laatste week van de Military Month!

Zeeuwsmeisje, Minister van Recruitment & Coaching
RikW, Staatssecretaris van Recruitment & Coaching
knowndead, Staatssecretaris van Recruitment & Coaching

ENGLISH VERSION
Spoiler:
ImageImage

In the second week of the Military Month, we saw the ‘hard core’ of the first week coming back, but luckily a number of new players were able to find #coachingNL on the IRC. So far we handed out over 300 Q5 tanks and the total prize money has grown to 5300 Q1 food, 1000 Q2 food, 500 Q5 tanks and 4500 NLG on top of the weekly 1000 NLG from the State! First of all: sponsors Joep O, Dave Brinkman, Mr. Sphere, broersje and Samproidz, on behalf on the rookies thanks a lot!

Winner week 2: knowndead
One of the newcomers in the second week achieved the highest number of points: knowndead. He was the only one who answered all questions correctly, and visited the Masterclass on alliances of course. Also thanks to his enthusiasm, he recently was instated as State Secretary to our ministry, but because I (Zeeuwsmeisje) kept the questions and judgement to myself, i can assure you it all went down completely fair. He will receive the same package as deDiosdado in the first week. In the end, the other sponsored money and goods will we divided more honestly over the three weeks.

Last week still running to next Wednesday!
The upcoming week, you can still apply for 5 free Q5 tanks daily via the channel #coachingNL on the IRC. By answering the daily questions you can also win the third weekprize of 1.000 NLG from the State and a part of the above mentioned sponsor prizes! If youb have 500 strength or less, participate!

Masterclass week 3: next Thursday
Extra points can be gained if you join the weekly Masterclass on the IRC: #masterclassNL. In the past week we asked the welps what they would like the last Masterclass to be about. Because the Military topics were discussed in the first two weeks, we chose the topic addressed by deDiosdado: the various Ministries of our countrty: which are there, what do they do, how do they work together? Make sure to be there - especially if you want to make polital career!

Don’t know how to get on the IRC? Read this article

The original article with more explanation can be found here: http://www.erepublik.com/en/article/boo ... 33752/1/20

Good luck to all of you, in the final week of the Military Month!

Zeeuwsmeisje, Minister of Recruitment & Coaching
RikW, State Secretary of Recruitment & Coaching
knowndead, State Secretary of Recruitment & Coaching
Image
User avatar
Zeeuwsmeisje
Congreslid
 
Posts: 1651
Joined: Mon 29 Aug 2011, 20:01
Medals: 10
Grootofficier 1e klasse (1) Commandeur (1) Officier (1) DDay 01/12 - Silver (1)
Belgium 03/12- Silver (1) RW 05+06/12 - Silver (1) Norway 07/12 - Gold (1) RW 12/12+01/13 - Silver (1)
Canada Airstrike - Silver (1) Croatia Airstrike - Bronze (1)


Return to Help

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest