[DemNL] Caritas - Naastenliefde/charity

Hulp nodig? Hier moet je zijn! / Need help? Look in here!

Moderators: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Coaching

[DemNL] Caritas - Naastenliefde/charity

Postby ElGorro » Sun 31 Mar 2013, 10:14

[English version below]

Image

Beste Democraten, geachte medeburgers!

Democratisch Nederland wil een partij zijn voor alle burgers uit eNederland. Onze focus ligt op vrijheid, transparantie, verantwoordelijkheid en respect. Democratisch Nederland vind het belangrijk samen te werken met leden van verschillende ervaringsniveau's, met als doel dat iedereen van elkaar kan leren. Een oude rot hoeft niet persee een beter standpunt te hebben, dan een nieuw lid. Naar elke mening wordt geluisterd. Democratisch Nederland staat voor een sterke economie en stabiel beleid, om er voor te zorgen dat de burgers van eNederland optimaal kunnen leven, werken en ondernemen.

Democratisch Nederland is een partij die midden in de samenleving staat. Onderdeel uitmaken van de samenleving, zelfs afhankelijk zijn daarvan, is iets wat alle politieke bewegingen delen. Uiteindelijk is het de burger die een samenleving, en dus politieke partijen, mogelijk maakt.

Vandaar dat DemNL nu de burger eens in het zonnetje wil zetten, en dan specifiek onze jongere landgenoten. Het spelen van eRepublik kan, vooral in de lagere levels, best wel lastig zijn.

Image

Daarom hebben enkele (oud-)leden van DemNL besloten om, in het kader van de naastenliefde, een deel van hun bezittingen beschikbaar te stellen aan de samenleving. De actie loopt tot door tot we door onze voorraden heen zijn, dus wees er snel bij.

Kortom: ben je eNederlands en level 25 of lager? Vraag dan hier je hulppakket aan!

Word lid van Democratisch Nederland
Via deze weg, wil ik iedereen uitnodigen om lid te worden van onze Partij. Democratisch Nederland is de partij van democratie, vrijheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Iedereen is belangrijk, niets is taboe. Voel je je ook thuis in deze omschrijving, wordt dan snel lid via onze partij pagina.

Forum & IRC
De meeste communicaties binnen de partij gaan via het Forum en via IRC. Graag nodig ik je uit, om langs te komen op:

eNetherlands Forum:
URL: http://www.enetherlands.nl
Via http://tinyurl.com/9oh3hvw kan je ook een registratie bonus aanvragen (250 NLG).

IRC:
Server: irc.rizon.net
Kanaal Democratisch Nederland: #DemNL
Kanaal eNederland: #eUNL
IRC Tutorial: http://www.erepublik.com/en/article/-mo ... 79551/1/20

Mochten hier nog vragen over bestaan, hoor ik deze graag!

Lang leve de Democratie!

Met vriendelijke groet,

ElGorro
Partij President


Image

Dear Democrats and fellow citizens!

Democratisch Nederland wants to be a party for all citizens in eNetherlands. Our focus is in freedom, transparency, responsibility and respect. Democratisch Nederland thinks it's important to work together, with members with different expirience levels. We can all learn from eachother. Every opinion will be heard. Democratisch Nederland will fight for a strong economy and stable policy, to ensure the citizens of eNetherlands to live and work optimally.

Democratisch Nederland is a party at the centre of society. Being part of society, even being dependent on it, is what all political movements share. It is, eventually, the citizen who make society and political parties into agile entities.

That's why DemNL, for once, wants to put our citizenry in the spotlight, and more precisely, our young(er) compatriots. Playing eRepublik can be a daunting thing, especially before reaching higher levels.

Image

To make this possible, several (former)DemNL party members have decided to contribute some of their possessions to society, in name of charity. This action will be on until we reach the bottom of the warehouse, so be swift.

In short: are you an eDutch citizen of level 25 or lower? Request your assistance here!

Become a member of Democratisch Nederland
I would like to ask you, to join our Party. Democratisch Nederland is the party of democracy, freedom, transparency and responsibility. Everyone is important, nothing is taboo. If you identify with these descriptions, join our Party via our Party Page.

Forum & IRC
Most communications within the party go through the forum and IRC. I invite you, to come to:

eNetherlands Forum:
URL: http://www.enetherlands.nl
Through http://tinyurl.com/9oh3hvw can also request a registration bonus (250 NLG).

IRC:
Server: irc.rizon.net
Channel Democratic Netherlands: #DemNL
Channel eNederland: #eUNL
IRC Tutorial: http://www.erepublik.com/en/article/-mo ... 79551/1/20

If you have any questions, please let us know.

Long live Democracy!

With best regards,

ElGorro
Party President
Last edited by ElGorro on Sun 31 Mar 2013, 10:16, edited 1 time in total.
Gorilla with an Orange Heart
User avatar
ElGorro
Monkey Power!
 
Posts: 7826
Joined: Wed 05 Jan 2011, 15:45
Location: Rotterdam
Medals: 11
Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) DDay 01/12 - Silver (1)
Belgium 03/12- Gold (1) RW 05+06/12 - Gold (1) Norway 07/12 - Gold (1) RW 12/12+01/13 - Silver (1)
Canada Airstrike - Silver (1) Baja & Tournament - Silver (1) Croatia Airstrike - Silver (1)

Return to Help

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest