Lang leve de Democratie! / Long live Democracy!

http://www.erepublik.com/en/party/democ ... and-3620/1

Moderator: Mods DemNL

Lang leve de Democratie! / Long live Democracy!

Postby ElGorro » Sun 31 Mar 2013, 20:58

[English version below]

Image

Beste Democraten, geachte medeburgers!

Democratisch Nederland wil een partij zijn voor alle burgers uit eNederland. Onze focus ligt op vrijheid, transparantie, verantwoordelijkheid en respect. Democratisch Nederland vind het belangrijk samen te werken met leden van verschillende ervaringsniveau's, met als doel dat iedereen van elkaar kan leren. Een oude rot hoeft niet persee een beter standpunt te hebben, dan een nieuw lid. Naar elke mening wordt geluisterd. Democratisch Nederland staat voor een sterke economie en stabiel beleid, om er voor te zorgen dat de burgers van eNederland optimaal kunnen leven, werken en ondernemen.

Een aantal feiten:
- Een groot deel van ons huidige wetboek is geschreven door leden van Democratisch Nederland.
- Sinds de oprichting van Democratisch Nederland in November 2010 is er maar één regering geweest zonder Democratisch Nederland leden.
- Sinds de oprichting van Democratisch Nederland in November 2010 is er geen Congres geweest zonder Democratisch Nederland leden.
- Maar liefst zeven verschillende leden zijn President geweest van ons land. Sommigen zelfs voor meerdere termijnen.
- Maar liefst zeven verschillende leden hebben een onderscheiding mogen ontvangen in de Orde van Oranje-Nassau. Dit voor diverse bijdragen aan de Nederlandse community.


Democratisch Nederland zal zich primair focussen op onderstaande punten:

- Bewaken van de Democratie binnen Nederland
- Controleren van de legaliteit van de acties van Congres en Regering.
- De Regering controleren op zinvol beleid
- Organiseren van Fun Events
- De bevolking meer betrekken bij besluitvoering


Word lid van Democratisch Nederland
Via deze weg, wil ik iedereen uitnodigen om lid te worden van onze Partij. Democratisch Nederland is de partij van democratie, vrijheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Iedereen is belangrijk, niets is taboe. Voel je je ook thuis in deze omschrijving, wordt dan snel lid via onze partij pagina.

Forum & IRC
De meeste communicaties binnen de partij gaan via het Forum en via IRC. Graag nodig ik je uit, om langs te komen op:

eNetherlands Forum:
URL: http://www.enetherlands.nl
Via http://tinyurl.com/9oh3hvw kan je ook een registratie bonus aanvragen (250 NLG).

IRC:
Server: irc.rizon.net
Kanaal Democratisch Nederland: #DemNL
Kanaal eNederland: #eUNL
IRC Tutorial: http://www.erepublik.com/en/article/-mo ... 79551/1/20

Mochten hier nog vragen over bestaan, hoor ik deze graag!

Lang leve de Democratie!

Met vriendelijke groet,

ElGorro
Partij President


Image

Dear Democrats and fellow citizens!

Democratisch Nederland wants to be a party for all citizens in eNetherlands. Our focus is in freedom, transparency, responsibility and respect. Democratisch Nederland thinks it's important to work together, with members with different expirience levels. We can all learn from eachother. Every opinion will be heard. Democratisch Nederland will fight for a strong economy and stable policy, to ensure the citizens of eNetherlands to live and work optimally.

Some facts:
- Most of the current Lawbook is written by members of Democratisch Nederland
- Since the founding of Democratisch Nederland in November 2010, there was only one government without members of Democratisch Nederland.
- Since the founding of Democratisch Nederland in November 2010, there has been no Congress without members of Democratisch Nederland.
- Seven different members served as President of our country. Some of them even multiple times.
- Seven different members are decorated with a medal in the Order of Oranje-Nassau. This for different reasons for contributing to the Dutch community.


Democratisch Nederland will focus primary on the points below:

- Guarding the Democracy in the Netherlands
- Check on the legality of the acts of both Congress and Government
- Check the government for meaningful policies
- Organize Fun Events
- Involve the people more to decision of the Government


Become a member of Democratisch Nederland
I would like to ask you, to join our Party. Democratisch Nederland is the party of democracy, freedom, transparency and responsibility. Everyone is important, nothing is taboo. If you identify with these descriptions, join our Party via our Party Page.

Forum & IRC
Most communications within the party go through the forum and IRC. I invite you, to come to:

eNetherlands Forum:
URL: http://www.enetherlands.nl
Through http://tinyurl.com/9oh3hvw can also request a registration bonus (250 NLG).

IRC:
Server: irc.rizon.net
Channel Democratic Netherlands: #DemNL
Channel eNederland: #eUNL
IRC Tutorial: http://www.erepublik.com/en/article/-mo ... 79551/1/20

If you have any questions, please let us know.

Long live Democracy!

With best regards,
[b]
ElGorro
Party President
Gorilla with an Orange Heart
User avatar
ElGorro
Monkey Power!
 
Posts: 7826
Joined: Wed 05 Jan 2011, 15:45
Location: Rotterdam
Medals: 11
Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) DDay 01/12 - Silver (1)
Belgium 03/12- Gold (1) RW 05+06/12 - Gold (1) Norway 07/12 - Gold (1) RW 12/12+01/13 - Silver (1)
Canada Airstrike - Silver (1) Baja & Tournament - Silver (1) Croatia Airstrike - Silver (1)

Return to Democratisch Nederland

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron