[Economie/Economy] Gold & Training

Tutorials

Moderators: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Coaching

[Economie/Economy] Gold & Training

Postby Tonie112 » Wed 17 Jul 2013, 15:10

[ENGLISH BELOW]

Waarom moet je je goud in trainen investeren?

Het goud dat je binnenkrijgt bij elk level dat je omhoog gaat, bij missies en medailles (Super Soldier, Hard Worker, True Patriot en Battle Hero), wil je slim investeren. De eerste tip: investeer NIET in fabrieken. Het meeste rendement haal je uit het upgraden van je training grounds. Let wel op: wacht totdat er een discount offer voorbij komt!

Je training facilities
Iedereen heeft 4 training facilities, waarmee je belangrijke Strength Points (SP) verdient.
- weights room (5 SP per dag) - trainen gratis
- climbing center (2,5 SP per dag) - 0,19 goud per training
- shooting range (5 SP per dag) - 0,89 goud per training
- special forces center (10 SP per dag) - 1,79 goud per training

Image

Elke facility kun je 3 keer upgraden, na de eerste upgrade verdubbelt het aantal SP, na de tweede upgrade verdrievoudigt en na de derde verviervoudigt het aantal SP. Trainen wordt hierdoor overigens niet duurder.

Door te upgraden word je natuurlijk allereerst sneller sterk in het spel: je influence wordt bepaald door je strength en je rank. Je haalt onder meer snellerTrue Patriot medals (5 goud), maar met meer influence rank je vooral sneller, waardoor je weer meer influence krijgt, meer rank points (10% van je influence) et cetera. Maar ook economisch bezien is het de beste investering die je kunt doen.

ImageImage

Wat kost het upgraden van je trainingfacilities?
Kosten om te upgraden zijn voor alle training facilities gelijk. Ongeveer elke 2 maanden komt er een discount offer voorbij (meestal -44%). Wacht daar altijd op!
- upgrade naar Q2: normaal 20 goud - met 44% discount 11,2 goud
- upgrade van Q2 naar Q3: normaal 70 goud - met 44% discount 39,2 goud
- upgrade naar Q3 naar Q4: normaal 100 goud - met 44% discount 56 goud

Image

Maar... wat levert het op?
In dit spel kost alles geld, dus reken er niet op dat je je investering (snel) terugverdient. Maar: trainen in je weights room en je climbing center levert in elk geval altijd winst op, variërend van 0,14 tot 0,45 goud per dag (met de huidige goudprijs zo’n 40 tot 120 NLG). En daarmee is het de beste investering in het spel op het moment.

Hoe werkt dat dan?
Trainen levert je in het begin 5 SP per dag op - plus 1 bonuspunt per dag en 5 extra bonuspunten op de 5e dag. Na 5 dagen dus 35 punten. Na 250 punten (37 dagen) krijg je een Super Soldier medal, goed voor 5 goud: teruggerekend verdien je in feite 0,14 goud/dag. Door te upgraden, haal je meer SP per dag en dus sneller je volgende SS medal. Na de eerste upgrade is dat na 22 dagen, ofwel 0,24 goud per dag!

ImageImage

Slimmer dan investeren in fabrieken? Ja!!!
Zou je je weights room volledig upgraden (met discount) dan ben je 106 goud armer. Net zo duur als 3x een voedselfabriek upgraden waar je 100 Q4 broodjes per dag produceert. Maar let even op: geproduceerd voedsel levert ongeveer 0,04/0,05 NLG op per Q. Food raws zijn 0,02 en er gaat 10% BTW vanaf - uiteindelijk verdien je met 100 Q4 broodjes maar 6,50 NLG per dag. Omgerekend nog geen 0,03 goud per dag.

Wapenfabrieken dan? De wapen grondstoffen zijn veel duurder en er is nauwelijks vraag naar Q4 wapens. Alleen op de zwarte markt kun je misschien wat winst maken.

ImageImage

In welke volgorde upgraden?
Het beste is eerst je weights room volledig te upgraden en daarna je climbing center. Heb je geen 39,2 goud voor de tweede upgrade van je weights room, maar wel 11,2 voor je climbing center, is dat ook een goede optie (evenveel extra SP, alleen wat minder winstgevend). In 2 maanden tijd kost het trainen (0,19/dag) wel 11,4 goud maar je verdient dan nog steeds 0,15 goud per dag.

Image

Bij je shooting range en special forces center stopt het verdienen. Voordat je die gaat trainen, moet je voldoende inkomsten hebben uit andere bronnen (bijv. medailles). Heb je de laatste 56 goud nog niet voor je eerste twee training grounds, laat je dan niet verleiden de shooting range te upgraden voor 11,2 goud, maar spaar nog 2 maandjes door*. In plaats van bijna 30 goud te verdienen met alleen je eerste twee training grounds, verlies je in die tijd (door de trainingkosten) bijna 24 goud. Met de upgradekosten erbij ruim meer dan de beoogde 56 goud bij elkaar!

*Een uitzondering geldt als je bij de sterksten in je divisie bent (hoogste 2 levels) en verwacht meer dan 20 BH medals in 2 maanden tijd te kunnen behalen. Dan is de extra strength in je voordeel en de kosten waard.

Zelf berekenen wat de kosten en/of winst zijn van je training facilities? Dat kan met deTraining Calculator.

ImageImage

Training contracts: interessant of niet?
Regelmatig kun je een training contract afsluiten voor 30 dagen (25 goud - 50% goedkoper trainen of voor 53 goud - 90% goedkoper trainen). Interessant? Als beginnende speler is het antwoord simpel: nee. Het is pas interessant als je alle vier je training grounds traint. Dan levert het eerste contract je maximaal 0,60 goud per dag winst op, en het tweede 0,82 goud als je alle 30 dagen traint.

ImageImage

Nog een paar do's en don'ts die je verder kunnen helpen:

1. Train in elk geval elke dag gratis in je weights room en vergeet niet je bonuspunten op te halen!

2. Wacht met upgraden tot er een discount offer is, check eventueel bij andere spelers hoe lang het geleden is.

3. Is je weights room nog helemaal niet geupgrade en heb je helaas net een discount offer geweest, dan is het slim om toch te upgraden. Jammer, maar 2 maanden lang dubbele SP wegen daar tegenop.

4. Laat goud sparen niet ten koste gaan van je Daily Order. Af en toe 1 goud verkopen op de Monetary Market zodat je vaker je DO kan doen levert wel veel meer rank points op door de bazooka’s!

5. Is er een discount offer en heb je net niet genoeg goud? Oudere spelers willen vaak wel wat lenen: zij snappen hoe belangrijk jouw SP zijn!
Last edited by Tonie112 on Sat 27 Jul 2013, 18:46, edited 1 time in total.
User avatar
Tonie112
Ministerie van Financien
 
Posts: 3541
Joined: Sun 21 Mar 2010, 13:30
Medals: 6
Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) Poland 05/11 - Bronze (1) Baja & Tournament - Silver (1)
Croatia Airstrike - Gold (1) Recruitment medal - 30 (1)

Re: [Economie/Economy] Gold & Training

Postby Tonie112 » Sat 27 Jul 2013, 18:47

[ENGLISH VERSION]

Why invest your gold in training?
The gold you achieve on every level up, when completing missions and getting medals (super Soldier, Hard Worker, True Patriot and Battle hero), you want to invest smartly. First tip: do NOT invest in factories. You earn the most by upgrading your training grounds. But always wait till there is a discount offer for upgrades!

Your training facilities
Everyone got 4 training facilities, where you earn your Strength Points (SP).
-Weights room (5 SP each day) - training free
-Climbing Center (2,5 SP each day) - 0,19 gold each training
-Shooting Range (5 SP each day) - 0,89 gold each training
-Special Forces Center (10 SP each day) - 1,79 gold each training

Image

Every facility can be upgraded 3 times, after your first upgrade you get double SP, after the second upgrade triple and after the third upgrade four times the SP. Training costs don’t change after upgrades.

The main point of upgrading of course is to get stronger ingame: your influence depends on your strength and rank. You do f.i. get faster True Patriot medals (5 gold), but with more influence you also rank faster which adds to your influence, which adds to your rank points, which... et cetera. But also economically it is the better investment.

ImageImage

What are the costs for upgrading?
Costs to upgrade are the same for every facility. Once every 2 months there is a discount offer (most of the time -44%). So always wait for that!
-upgrade to Q2: normally 20 gold - with 44% discount 11,2 gold
-upgrade Q2 to Q3: normally 70 gold - with 44% discount 39,2 gold
-upgrade Q3 to Q4: normally 100 gold - with 44% discount 56 gold

Image

But... what do you get in return?
In this game everything costs money so don’t think you will earn your invesments back (any time soon). But: training in your weights room and climbing center is always profitable - profit in a range from 0,14 to 0,45 gold a day. By far the best investment in the game right now.

How does this work?
In the beginning, training gives you 5 SP a day - plus 1 bonuspoint everyday and 5 extra bonuspoints on the 5th day. After 5 days you have collected 35 points. After 250 points (37 days) you get another Super Soldier medal and 5 gold. So in fact you ‘made’ 0,14 gold each day. By upgrading, you will get more SP each day and sooner your next SS medal. After the first upgrade it takes 22 days, and you make 0,24 gold per day.

ImageImage

Better investment than factories? Yes!!!
If you would upgrade your weights room 3 times (with discount), it would cost you 106 gold. That’s the same amount of gold to upgrade your food factory 3 times in which you produce 100 Q4 loafs a day. But: food earns you about 0.04/0.05 NLG per Q. Food raws cost 0.02 and after deduction of 10% VAT you make no more than 6.50 NLG a day. Expressed in gold not even 0.03 gold.

What about weapon factories? Wep raws are much more expensive and there is not really a market for Q4 weapons in the Netherlands, maybe on the black market you could make a few bucks.

ImageImage

In which sequence to upgrade?
First upgrade your weights room completely and after that your climbing center. If you don’t have 39,2 gold for the second upgrade of your weights room, but you do have 11,2 for your climbing center, that is also a good option (adds the same SP, just a little less profitable). In 2 months time training will cost you 11,4 gold (0,19 a day) but you still earn 0,15 gold each day.

Image

Making money stops at the shooting range and special forces center. When you want to start training in those, you should have enough income from other sources (like medal gold). If you don’t have 56 gold for the first 2 training grounds, don’t be tempted to upgrade your shooting range!* You’d better save up for another 2 months. Instead of earning almost 30 gold in this period of time, you would lose almost 24 gold due to training costs. With upgrade costs included that’s even more than the 56 gold you need to upgrade!

*One exception: if you are among the strongest players in your division (2 highest levels) and expect to get over 20 BH medals in 2 months time. In that case the extra strength will be to your advantage and the costs worth it.

Calculate the costs and profits of your training grounds yourself? Check out thisTraining Calculator.

ImageImage

Training contracts: Interesting or not?
From time to time, you get offers for a 30 day training contract (25 gold - 50% cheaper training or 53 gold - 90% cheaper training). Interesting? As a starting player the answer is simple: no. It’s only interesting if you already trained in all of your four training grounds. Then the first contract earns you maximum 0,60 gold each day and the second 0,82 gold if you train every day.

ImageImage

A few do's and don'ts that can help you ahead:

1. At least, train every day for free in your weights room and don’t forget to collect your bonuspoints!

2. Wait with upgrading till there is a discount offer, you can ask other players when the last offer came by.

3. Is your weights room not upgraded at all, and you just missed a discount offer, upgrade anyway. Sad to pay a bit more, but 2 months double SP make it worthwile.

4. Do not save gold at the expense of your Daily Order. It is ok to sell 1 gold occasionally on the Monetary Market to be able to do your DO more often. Every DO adds big time to your rank points (from bazooka’s)!

5. Is there a discount offer and you don’t have enough gold? Many older players won’t mind lending you some, because they know how important your SP are in the beginning!

ImageImage
User avatar
Tonie112
Ministerie van Financien
 
Posts: 3541
Joined: Sun 21 Mar 2010, 13:30
Medals: 6
Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) Poland 05/11 - Bronze (1) Baja & Tournament - Silver (1)
Croatia Airstrike - Gold (1) Recruitment medal - 30 (1)


Return to Tutorials

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest