[Oorlog/War] Quality & Weapons

Tutorials

Moderators: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Coaching

[Oorlog/War] Quality & Weapons

Postby Tonie112 » Fri 19 Jul 2013, 14:56

[ENGLISH BELOW]

Waarom moet je vechten met hoge Q wapens?

In het spel kun je vechten zonder wapen (Q0) of met 7 verschillende wapens: Q1 t/m Q7. Lagere Q wapens kun je zelf produceren in je fabrieken, of je koopt ze op de markt. Hoe lager de Q hoe goedkoper de wapens, maar feitelijk kun je lage Q wapens beter helemaal niet gebruiken. Alleen met hoge Q wapens haal je het maximale uit het spel!

Image

Alles draait om influence!
Je influence is allesbepalend in het spel. Je influence wordt bepaald door je strength, je rank en je wapen. Strength points verdien je door te trainen. Rank points met elke tegenstander die je verslaat (10% van je influence). Na een bepaald aantal rank points ga je naar de volgende rank (zie ook de ranklijst op de wiki pagina’s, waarna je steeds 5% meer influence krijgt bij elke hit. En dat telt door...

De formule voor je influence: 10 × (1 + Strength/400) × (1 + Rank/5) × (1 + FirePower/100)
(ook te berekenen met deze handige rekentool)

In het begin stijg je maar 5 strength points per dag, na de eerste upgrade van je training grounds 10. Het duurt wel even voordat je daarmee het verschil maakt. Maar juist in het begin kun je wel snel ranken! Je influence en daarmee je rank points (10%) kun je beïnvloeden door meer firepower. De verschillende wapens geven:

Q1: 20% Firepower
Q2: 40% Firepower
Q3: 60% Firepower
Q4: 80% Firepower
Q5: 100% Firepower
Q6: 120% Firepower
Q7: 200% Firepower

Image

Hoge Q = minder energy!
Welk wapen je ook gebruikt, elke hit kost je 10 energy (1 food fight). Na werken en trainen heb je al wat energy opgebruikt. Met de rest moet je zoveel mogelijk influence halen. Een Q6 hit geeft je 6x en een Q7 hit maar liefst 10x meer firepower dan Q1. Je verslaat met Q7 dus makkelijker je tegenstanders, en haalt met minder hits de 25 kills voor de DO (Daily Order) - vergeet niet: de rank points van bazooka’s (1000/hit) maken ECHT het verschil!

Hoge Q = meer waar voor je geld!
Lage Q geven je ook minder hits per wapen. Een Q1 kun je 1x afvuren, een Q2 wapen 2x tot en met 6 hits voor Q6 wapens. Maar let even op: Q7 wapens geven je niet 7 maar 10 hits! Als je kijkt naar je wapens als investering, dan levert een Q7 je dus 10 hits, van 10x meer firepower. Je hebt dus veel meer waar voor je geld met Q7!

Image

Hoge Q = minder experience points!
Vergeet ook niet dat elke hit je 1 xp oplevert. Na 5000 xp ga je naar de volgende divisie. Dat lijkt veel, maar dat valt tegen. Het is in je eigen voordeel om zo lang mogelijk in divisie 1 te blijven, waar tegenstanders minder sterk zijn en het ook makkelijker is om Battle Hero medailles te halen.

ImageImage

Nog een paar do's en don'ts die je verder kunnen helpen:

1. Train elke dag, en spaar je goud om je trainingground te upgraden zodra een discount offer voorbijkomt.

2. Vecht bij voorkeur alleen met Q7 wapens. Vecht niet als je geen Q7 kunt betalen.

3. Vecht alleen voor je Daily Order: je kunt beter eens per 3 dagen je DO halen dan elke dag vechten zonder.

4. Zoek werk in een commune, waar je wordt uitbetaald in Q7 wapens (stuur een pm naar 071leiden).

5. Werk liever NIET in je eigen wapenfabriek(en), verkoop lage Q wapens om Q7 terug te kopen.
Last edited by Tonie112 on Sat 27 Jul 2013, 10:05, edited 2 times in total.
User avatar
Tonie112
 
Posts: 3472
Joined: Sun 21 Mar 2010, 13:30
Medals: 6
Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) Poland 05/11 - Bronze (1) Baja & Tournament - Silver (1)
Croatia Airstrike - Gold (1) Recruitment medal - 30 (1)

Re: [Oorlog/War] Quality & Weapons

Postby Tonie112 » Sat 27 Jul 2013, 10:05

[ENGLISH VERSION]

Why should you fight with the highest Q weapons?

In this game you can fight without weapons (Q0) or with 7 different weapons: Q1 to Q7. You can produce lower Q weapons in your factories, or buy them from the market. The lower the Q weapon the cheaper it becomes, but in fact you shouldn’t use low Q weapons at all. Only with the highest Q weapons get the max outof this game!

Image

It’s all about influence!
Your influence is all decisive in this game. Your influence depends on your strength, rank and weapon. You earn strength points when training. You get rank points for every enemy you defeat (10% from your influence). After a certain amount of rank points you level up to a new rank (also see the ranklist on the wiki pages, whereupon you get 5% more influence on every hit. And that adds on...

The formula for your influence: 10 × (1 + Strength/400) × (1 + Rank/5) × (1 + FirePower/100)
(you can also calculate withthis tool)

At first, you only raise 5 strength points a day, after the first upgrade of your training ground 10. So it does take some time to make the difference here. But in the beginning you do rank fast! And you can work your influence and alongside your rank points (10%) by using more firepower. The different weapons give:

Q1: 20% Firepower
Q2: 40% Firepower
Q3: 60% Firepower
Q4: 80% Firepower
Q5: 100% Firepower
Q6: 120% Firepower
Q7: 200% Firepower

Image

Higher Q = less energy!
Whatever the weapon, every hit costs 10 energy( 1 food fight). After working and training you already used some energy. With the leftover energy you should get as much influence as possible. A Q6 hit gives you 6 times and a Q7 10 times the amount of firepower of Q1. You also defeat more opponents , and you can achieve the 25 kills for DO (Daily Order) with less hits. Dont forget: The rank points from bazooka’s (1000/hit) REALLY make the difference!

Higher Q = more value for money!
Lower Q give you fewer hits per weapon. A Q1 can be fired 1 time, Q2 gives 2 uses and so on to Q6 (6 hits). But hold on: Q7 weapons don’t give 7 hits but 10 hits! If you look at your weapons as investment, then a Q7 gives you 10 hits, of also 10 times more firepower. So you simply get more value for your money if you use Q7 weapons!

Image

Higher Q = less experience points!
Don’t forget that every hit gives you 1 xp. After 5000 xp you advance to the next division. That looks like a lot, but this moment comes faster than you think. It is to your own advantage to stay longer in division 1, where enemies are less strong and it is easier to achieve Battle Hero medals.

ImageImage

A few do's and don'ts that can help you ahead:

1. Train every day, and stock up gold to upgrade your traininggrounds when a new discount offer comes by.

2. Only use Q7 weapons when fighting, if you can’t afford Q7 weapons then rather don’t fight!

3. Only fight for your Daily Order: you can better do your DO every 3 days than fighting full every day without finishing the DO.

4. Look for a job in a commune, where you get paid out in Q7 weapons (send pm to: 071leiden).

5. Rather not work in your own weaponfactory’s, sell your low Q weapons to buy back Q7 weapons.
User avatar
Tonie112
 
Posts: 3472
Joined: Sun 21 Mar 2010, 13:30
Medals: 6
Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) Poland 05/11 - Bronze (1) Baja & Tournament - Silver (1)
Croatia Airstrike - Gold (1) Recruitment medal - 30 (1)


Return to Tutorials

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron