[Oorlog/War] Alliances & War

Tutorials

Moderators: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Coaching

[Oorlog/War] Alliances & War

Postby Tonie112 » Sat 27 Jul 2013, 19:20

[ENGLISH BELOW]

[/b]
Heb je ooit wel eens in verwarring naar de wereldkaart gestaard, jezelf afvragend waarom we een cruciale regio niet aanvallen, wat een MPP is of hoe een aanval precies in zijn werk gaat, dan is dit artikel bedoeld voor jou. Ik zal zorgvuldig oorlog en vrede uiteenzetten, wat de superalliances zijn en wat hun plek in de wereld is.

"Oorlog" is de staat waarin twee landen elkaar ‘natural enemy’ verklaren (NE-en). Het congres of de President kunnen op deze manier voorstellen een oorlog aan te gaan, en 66% van het congres moet instemmen om het in actie om te zetten. Als het land de oorlog aangaat, zal het automatisch elke 6 uur een regio van de natural enemy binnenvallen (tenzij een andere battle al gaande is).

De staat van oorlog kan maar op 2 manieren worden beëindigd: met een “peace treaty”, door een wederszijdse wetsaanname in beide landen, of door de enemy te “wipen”, waarbij het ene land het andere volledige van de kaart veegt. Daarover verderop meer. Het beëindigen van een oorlog betekent eenvoudig dat twee landen elkaars gebied niet meer kunnen binnenvallen.

ALLIANTIES EN MPP’S
“Alliances” (allianties), ook wel “MPP’s” genoemd (afkorting voor mutual protection pact), zijn overeenkomsten tussen twee landen om elkaar te verdedigen. De congressen van beide landen stemmen hier gelijktijdig mee in, waarna de landen voor elkaar kunnen vechten vanuit hun eigen regio’s. MPP’s kosten beide landen 10,000 CC (voor ons NLG).

MPP’s zijn de levensader van elke oorlogsmachine. Zodra een invasie in een oorlog begint, kunnen al deze landen vechten in deze en volgende battles. Een land dat niet veel MPP’s heeft zal snel de meeste battles verliezen die ze starten.

Alliances werken niet in “resistance wars”, wat in de volgende secties wordt uitgelegd.

REGELS EN GRENZEN
Er gelden een paar eenvoudige regels voor wat kan en niet kan worden aangevallen. Om een regio te kunnen aanvallen, moet er ergens in het land een regio aan het andere land grenzen. Grenzen kun je bekijken onderaan een regiopagina, die je vindt onder een de ‘Society’ tab van het land. Dit hoeft geen zichtbare grens te zijn, onze bezette regio’s Zuid en Noord grenzen bijvoorbeeld aan resp. de UK en Noorwegen.

Een battle kan niet worden gestart als een regio al wordt aangevallen door een ander land of door het verzet (resistance).

RESISTANCE WARS
Allianties zijn alleen functioneel in een normale battle, die wordt gestart door een President. Als daarentegen een “resistance war” wordt gestart (die kan worden gestart door iedereen in een bezette regio, niet vanuit een vrije eigen regio), dan zijn aan geen van beide zijden de allianties van kracht en kan alleen worden uitgevochten vanuit de regio’s van de betreffende landen.

Een land ‘wipen’ betekent dat je alle regio’s van een land bezet en het land volledig van de kaart veegt. Als dat gebeurt, worden alle oorlogen en allianties van dat land teniet gedaan, en het land kan haar onafhankelijkheid alleen terugwinnen door resistance wars. Er kunnen geen verkiezingen plaatsvinden als een land is gewiped, omdat het technisch gezien geen burgers heeft.
Last edited by Tonie112 on Sat 27 Jul 2013, 19:23, edited 1 time in total.
User avatar
Tonie112
 
Posts: 3472
Joined: Sun 21 Mar 2010, 13:30
Medals: 6
Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) Poland 05/11 - Bronze (1) Baja & Tournament - Silver (1)
Croatia Airstrike - Gold (1) Recruitment medal - 30 (1)

Re: [Oorlog/War] Alliances & War

Postby Tonie112 » Sat 27 Jul 2013, 19:23

If you've ever been confused staring at the map wondering why we're not attacking a key region, or wondering what an MPP is or how attacking works, this article is for you. I'll carefully break down wars and peace, as well as what the superalliances are and what their place in the world is.

"War" is a state that two nations are in after a natural enemy declaration. Congress or the President can propose to start a war this way, and it requires a 66% confirmation from Congress to put it into action. When the country is at war, it will automatically invade a territory of their natural enemy every 6 hours (unless another battle is already underway).

A state of war between two nations can only be ended in two ways: a peace treaty, when both nations agree to stop via a mutual law passing, or wiping, where one country completely removes their opponent from the map. More on that in just a bit. A war's ending simply means the two countries can no longer invade each other.

ALLIANCES OR MPPs
Alliances, also called MPPs (short for mutual protection pact), are agreements between two nations to defend each other. Both country's congresses approve them at the same time, and once accepted, the countries will be able to fight for each other from their home regions. MPPs cost 10,000 in each side's currency to sign.

MPPs are the lifeblood of any war machine. As soon as any invasion in a war occurs, all of those countries can fight in that battle and any subsequent battles. A country that doesn't have a lot of MPPs will quickly lose most battles they start.

Alliances are not active in resistance wars, which is explained in the next couple sections.

RULES AND BORDERS[/b]
There are some simple rules to what can be attacked and what can't. For a country to attack a region, it must share a border somewhere in it's country. Borders can be seen at the bottom of a region's page, which can be found from a country's Society tab. This doesn't have to be a visible land border. As an example, our occupied regions South and North border to resp. UK and Norway.

Battles also can't be initiated if the region is already under attack by another country or by a resistance.

RESISTANCE WARS

Alliances are only functional in a normal battle, which is initiated by a President. Alternatively, if a resistance war is started (which can be initiated by anyone in a conquered territory, it cannot be done in a home territory), then no alliances will be active on both sides, and the battle can only be fought in the occupying country's regions.

Wiping a country means to conquer all of it's regions, removing it from the map entirely. When this happens, all of that country's wars and alliances are wiped clean, and the country can only earn independence again through resistance wars. No elections can take place while a country is wiped, because it technically has no citizens.
User avatar
Tonie112
 
Posts: 3472
Joined: Sun 21 Mar 2010, 13:30
Medals: 6
Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) Poland 05/11 - Bronze (1) Baja & Tournament - Silver (1)
Croatia Airstrike - Gold (1) Recruitment medal - 30 (1)


Return to Tutorials

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron