Partij Programma Democratisch Nederland

Moderator: Mods DemNL

Partij Programma Democratisch Nederland

Postby Bo Kito » Thu 22 Dec 2011, 16:17

(English version below)

Image

Beste burgers van eNederland,

Dit is het verkiezingsprogramma van Democratisch Nederland voor de komende Congresverkiezingen.

Onze hoofdpunten:

Image Invoeren van een Quality Label voor Newspapers en toekennen van maandelijkse Rewards

Image Invoeren van een Military Council

Image De Defensie krant inzetten voor opleidings en wervingsdoeleinden

Image Investeren in de relaties met landen uit EDEN

Image Huidige beleid van hoeveelheid MPPs doorzetten

Image Verlaging van de Belastingen

Image Eerlijke verdeling van Supplies. Zoveel mogelijk active Soldaten helpen, zowel de sterken als de zwakkeren.

Image Investeren in de Jeugd van eNederland

Image

Hieronder volgen de punten, met een korte toelichting:

Algemeen

Democratisch Nederland wil een partij zijn voor alle burgers uit eNederland. Onze focus ligt op vrijheid, transparantie, verantwoordelijkheid en respect.
Democratisch Nederland vind het belangrijk samen te werken met leden van verschillende ervaringsniveau's, met als doel dat iedereen van elkaar kan leren. Een oude rot hoeft niet persee een beter standpunt te hebben, dan een nieuw lid. Naar elke mening wordt geluisterd.
Democratisch Nederland staat voor een sterke economie en stabiel beleid, om er voor te zorgen dat de burgers van eNederland optimaal kunnen leven, werken en ondernemen.

Image

Binnenlandse Zaken

Democratisch Nederland wil graag dat de regering onderzoekt, of de invoering van een 'Quality Newspaper' label is een goed idee is om de media binnen Nederland te stimuleren. De media binnen Nederland stelt op dit moment niet veel voor. Burgers kunnen een krant voordragen bij het Ministerie en de Minister kan de krant het label toewijzen. Naast dit label, zou het Ministerie een maandelijkse prijs kunnen uitrijken, bijvoorbeeld voor beste krant en beste artikel.
Democratisch Nederland denkt dat dit de media activiteit en kwaliteit zal verbeteren.

Onderwijs en Cultuur

Democratisch Nederland wil verder investeren in de werkzaamheden van Onderwijs en Cultuur, wat betreft het opleiden en begeleiden van jonge eBurgers.
Democratisch Nederland vind dat de overheid actief contact moet houden met jonge burgers (tot level 20) en ze helpen in het opgroeien in ons land. Het coaching team werkt nu op aanvraag, maar zal meer proactief moeten werken. Verder zal ditzelfde team, kleine hoeveelheden supplies moeten kunnen uitdelen aan jonge burgers om ze verder te helpen. De focus daar moet liggen in ondernemerschap en zelfvoorzienendheid.
Democratisch Nederland vind het belangrijk dat er regelmatig artikelen geschreven worden, om de burgers te informeren over wat de overheid voor hun doet.

Image

Buitenlandse Zaken

Democratisch Nederland is erg blij dat we Trial lid zijn geworden van EDEN. Wij vinden dan ook, dat het Buitelandse beleid focus moet hebben op investering in landen uit EDEN.
Een onderdeel hierin moet zijn om een aantal MPPs af te sluiten met landen uit EDEN.

Image

Defensie

Algemeen doel van onze Defensie moet zijn, ons grondgebied terug te krijgen. Dit zullen we niet moeten forceren, aangezien we maar een klein land zijn met een kleine Defensie, in verhouding met onze vijanden. We moeten onze kans afwachten, maar zodra een mogenlijkheid zich voordoet, moeten we deze pakken!

Aangezien orders nu direct worden gegeven in de Military Unit('s) en op IRC (#nl-army), zou Democratisch Nederland graag willen dat de krant van het Ministerie van Defensie gebruikt wordt voor opleidings en wervingsdoeleinden. Zeker gezien de komende veranderingen binnen Defensie (de 'Military Council'), zal het Ministerie meer tijd overhouden om actief te wervel voor het Leger. Daarnaast kan de krant gebruikt worden voor weekelijkse updates over de belangrijke gevechten in de wereld, wie zijn de bad guys en we waar en waarom vechten. Ook kunnen tips and tricks over gevechten worden geplaatst in de krant, om de soldaten optimaal te kunnen laten vechten.

Image

Financiën

De opbrengsten van Belastingen is op dit moment niet in balans met de uitgaven van de regering. Democratisch Nederland wil hierin een aantal zaken veranderen.
Naast eenmalige investeringen is Democratisch Nederland van mening, dat er verschillende belastingen verlaagd kunnen worden.

Image

Tot zover ons verkiezingsprogramma. Ben je het hiermee eens? Stem dan op een kandidaat van Democratisch Nederland op 25 December aanstaande. Samen zullen we ons best doen om van eNederland een beter en prettiger land te maken!

Verder wensen wij natuurlijk alle kandidaten veel succes toe.

Met vriendelijke groet,

ElGorro
Partij President


Image

Image

Dear citizens of the eNetherlands,

This is the party manifest of Democratisch Nederland for the upcoming Congress elections. In a few words:


Image Create a Quality Label for Newspapers and Monthly Prizes

Image Setup a Military Council

Image Change the Defense Newspaper for recruitment and education purposes

Image Invest in the relations with EDEN countries

Image Continue the current policy in MPPs

Image Lowering Taxes

Image Supplies for Active Soldiers, both strong as starters

Image Invest in the youth of eNetherlands


Image

Below, you will find a description of the principles of Democratisch Nederland:

General

Democratisch Nederland wants to be a party for all citizens in eNetherlands. Our focus is in freedom, transparency, responsibility and respect.
Democratisch Nederland thinks it's important to work together, with members with different expirience levels. We can all learn from eachother. Every opinion will be heard.
Democratisch Nederland will fight for a strong economy and stable policy, to ensure the citizens of eNetherlands to live and work optimally.

Image

Home Affairs

Democratisch Nederland wants to see the government will look into the option to make a 'quality newspaper label'. With this the government agrees they support quality articles at our media, as our media is dead for to long already. Newspapers can gain this 'label' by nomination or are able to receive it from the minister. The ministery will also hand out prizes at the end of the month, for the best newspaper and best article.
Democratisch Nederland thinks this will improve our media activity, media quality, and overall activity on our country.

Education and Culture

Democratisch Nederland wants to invest more in the work of Home Affairs. Focus needs to be on training and guiding young citiziens.
Democratisch Nederland wants the government to have active contact with our young citizens (level 20), to help them grow up in our country. The coaching team works on request now. They should be more proactive. This team should have some budget, to send out small portions of supplies to young citizens, to help them with their work. Focus should be on making their own business and self provisioning.
Democratisch Nederland wants to release articles, on regular base, to inform the citizens of eNetherlands of the work the government has done.

Image

Foreign Affairs

Democratisch Nederland is very happy we are trial Member of EDEN. Foreign Affairs should be investing on the relations with EDEN countries.
A part of this policy should be keep on signing MPPs with EDEN countries.

Image

Defense

General goal needs to be, to free our lands, currently in control of Poland. We don't want to force things, because we are just a small country, with an small army, if you compare with our enemies.
Now orders are mostly given at the Military Unit('s) and at IRC (#nl-army) Democratisch Nederland wants to see the Defense paper is used weekly for recruiting and education.
Even more with the upcomming changes on defense, (the 'Military Council') the ministery itself should be able to spend more time on actively recruiting. Related to this the ministery should atleast give weekly updates about the battlefields, who is evil, where did we just fought, and 'general military module lessons'.

Image

Finance

At the moment, the taxes are not in balance with the spendings of the government. Democratisch Nederland wants to change both the taxes as the spending. Democratisch Nederland believes, the taxes can be lowered.

Image

We have come to the end of our party manifest. Do you agree with the points above? Then vote for a Democratisch Nederland candidate on the 25th of December. Together, we will labour for a better and more enjoyable future of the eNetherlands!

Furthermore, we wish all candidates the best of luck.

With best regards,

ElGorro
Party President
Last edited by Bo Kito on Thu 24 Oct 2013, 18:18, edited 1 time in total.
Gorilla with an Orange Heart
User avatar
Bo Kito
Monkey Power!
 
Posts: 7713
Joined: Wed 05 Jan 2011, 15:45
Location: Rotterdam
Medals: 11
Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) DDay 01/12 - Silver (1)
Belgium 03/12- Gold (1) RW 05+06/12 - Gold (1) Norway 07/12 - Gold (1) RW 12/12+01/13 - Silver (1)
Canada Airstrike - Silver (1) Baja & Tournament - Silver (1) Croatia Airstrike - Silver (1)

Return to Archief / Archive

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest